Cart 0

Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

Zgodnie z przepisami koszty zwrotu towaru ponosi kupujacy.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.

W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem  wady /formulasz reklamacyjny/ i kserokopią faktury VAT.

„Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić e-mailem (modny24@gmail.com). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.Towar reklamujemy tylko przy użyciu formularza reklamacyjnego  dostępnego na naszej stronie poniżej /formularz przesyłamy pocztą lub jego scan mailem/”

Nie wysyłaj do nas przesyłek za pobraniem.Takich przesyłek nie przyjmujemy.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adres wysyłki :

ZDT

00-001 Warszawa

Al.Katowicka