Cart 0

Regulamin sklepu internetowego www.modny24.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.modny24.pl jest firma Marcus Schmidt sp z.o.o 02-495 Warszawa ul.Dzieci Warszawy 11D/33.Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

Złożenie zamówienia w sklepie www.modny24.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT.

Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-3 dni roboczych.

Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT lub PARAGONEM.

Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Zwroty i reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy
Pobierz formularz reklamacyjny

W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu,musi być nowy ,czysty,nieużywany,pozbawiony zapachu(np.dezodorantów,kremów itd),towar musi posiadać oryginalne metki – przesyłka nie może być rozpakowana.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić e-mailem (info@modny24.pl). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.Towar reklamujemy tylko przy użyciu formularza reklamacyjnego lub formularza odstąpienia od umowy dostępnych na naszej stronie.

Zgodnie z przepisami koszty zwrotu towaru ponosi kupujacy.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.

Nie wysyłaj do nas przesyłek za pobraniem.Takich przesyłek nie przyjmujemy.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.